Početak ljetnog semestra

Po sveučilišnom kalendaru nastava počinje 4. ožujka.

Mole se svi studenti da prate raspored nastave na https://fpmoz.edupage.org/timetable/ te da se upišu na odgovarajuće e-kolegije koje su upisali u ovom semestru na SUMARUM-u.

Molimo vas da pripazite na nositelje kolegija prilikom odabira e-kolegija, ukoliko ima više e-kolegija istog naziva.