Predavanje iz kolegija Metodika nastavnog rada kod prof. dr. sc. Mirana Pehara

Predavanje iz kolegija Metodika nastavnog rada kod prof. dr. sc. Mirana Pehara održat će se online u srijedu, 7.2.2024. godine.
Link za pristup predavanju bit će poslan polaznicima na njihove kontakt mailove.