Obavijest za studente završnih godina studija

Studenti završne godine preddiplomskog i diplomskog studija ukoliko već nisu, dužni su prijaviti temu i mentore za završne ili diplomske radove najkasnije do 29. veljače 2024. godine, sukladno Pravilniku o završnim i diplomskim radovima, prema sljedećim obrascima:

Prijava teme završnog rada

Prijava teme diplomskog rada

Cestovni promet – Prijava teme završnog rada
Cestovni promet – Prijava teme i povjerenstva za obranu diplomskog rada

Pravilnik o završnom i diplomskom radu FPMOZ