Predavanja iz kolegija Psihologija kod prof. dr. sc. Kristine Sesar

Predavanja iz kolegija Psihologija kod prof. dr. sc. Kristine Sesar održat će se 30. i 31. siječnja 2024. godine, s početkom u 16 h.
Link za pristup predavanju bit će poslan polaznicima na njihove kontakt mailove.