Objavljen znanstveni rad u časopisu Bioorganic Chemistry

Profesorice sa studija Kemije izv. prof. dr. sc. Ilijana Odak i prof. dr. sc. Stanislava Talić, u suradnji sa timom kojeg su sačinjavali dr. sc. Milena Mlakić i prof. dr. sc. Irena Škorić sa Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Danijela Barić, dr. sc. Zoran Štefanić, dr. sc. Krešimir Molčanov i dr. sc Borislav Kovačević sa Instituta Ruđer Bošković, dr. sc. Ivana Šagud iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva – HALMED te Zlata Lasić iz tvrtke Pliva d.o.o., objavili su rad pod nazivom “New resveratrol analogs as improved biologically active structures: Design, synthesis and computational modeling” u časopisu Bioorganic Chemistry (izdavač Elsevier, IF = 5,1).
U ovom istraživanju sintetizirani su novi analozi trans-resveratrola, bioaktivnog trihidroksi-stilbena, s ciljem istraživanja njihove bioloških aktivnosti. Fokusirajući se na inhibiciju enzima kolinesteraza i antioksidativna svojstva, ciljani spojevi priređeni su koristeći Wittigovu i McMurryjevu reakciju, pri čemu su trans-izomeri izolirani kao ciljane molekule. Osam spojeva je pokazalo bolju inhibiciju butirilkolienstraze od standarda galantamina uz istovremenu izvrsnu antioksidativnu aktivnost, mjerenu DPPH i CUPRAC testovima. Provedene su i simulacije vezanja dokazanih potencijalnih inhibitora na aktivno mjesto enzima, nakon čega je uslijedila procjena stabilnosti kompleksa metodom molekularne dinamike u vremenskom intervalu od 100 ns. Naposljetku, novi spojevi podvrgnuti su ispitivanju radi utvrđivanja njihove potencijalne mutagenosti, dodatno potvrđujući njihov značaj za biokemijska i farmaceutska istraživanja.
Istraživanje objavljeno u ovom radu nastalo je na temelju sredstava Sveučilišta u Zagrebu za kratkoročnu znanstvenu potporu za 2022. pod naslovom Eksperimentalna i računalna istraživanja novih heterocikličkih o-divinilbenzena, uz potporu Računalnog centra (SRCE) Sveučilišta u Zagrebu dodjelom pristupa ISABELLA klasteru, te sredstvima Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, Bosna i Hercegovina, Grant br. 05-35-2046-1/22.
Kompletan rad dostupan je na linku: https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2023.106965