Sastanak o suradnji s Fakultetom hrvatskih studija

Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti održan je sastanak o suradnji s Fakultetom hrvatskih studija na kojem su sudjelovali dekan prof. dr. sc. Marin Ćorluka, pomoćnica dekana za studente i studentska pitanja i pročelnica studija Pedagogije, prof. dr. sc. Antea Čilić, doc. dr. sc. Tanja Zelenika sa studija Pedagogije, a s Fakulteta hrvatskih studija: o. d. prodekanice za nastavu i studente doc. dr. sc. Katarina Dadić i o. d. prodekana za znanost prof. dr. sc. Neven Hrvatić.    

Tom prigodom dogovorena je suradnja u realizaciji preddiplomskih/diplomskih i doktorskih studija, provedbi znanstvenih istraživanja, nakladničkoj djelatnosti i zajedničkom organiziranju znanstvenih skupova.

Dekan, prof. dr. sc. Marin Ćorluka i pročelnica prof. dr. sc. Antea Čilić, zahvalili su prof. dr. sc. Nevenu Hrvatiću na dugogodišnjem angažmanu i doprinosu razvoju studija Pedagogije.

Nakon sastanka najavljena je priprema i skoro potpisivanje cjelovitog sporazuma o suradnji naših fakulteta.