Održan seminar „FIZIOTERAPIJA I ZDRAVLJE GLAZBENIKA“

Seminar „Fizioterapija i zdravlje glazbenika“ s dvije radionice „Zdravlje i sviranje“ te „Disanje
i sviranje“, po prvi je put održan u petak i subotu, 8. i 9. prosinca 2023. godine na Fakultetu
zdravstvenih studija, u suradnji sa studijem Glazbe i Kineziologije Fakulteta prirodoslovno-
matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.
Skup je otvorila idejna začetnica i doktorandica v. asist. Vedrana Grbavac na kojemu su se,
prigodnim riječima obratili, umjesto svojih dekana, doc. dr. sc. Josip Šimić, prodekan za
kvalitetu i međuinstitucionalnu suradnju Fakulteta zdravstvenih studija, te prof. dr. sc. Lidija
Vladić-Mandarić, prodekanica za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom te
pročelnica Studija glazbe Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
Sveučilišta u Mostaru.
Predavači seminara bili su članovi Udruge za proučavanje posture i edukaciju glazbenika
„Homini Artium“ iz Zagreba, fizioterapeutkinje Marija Borojević i Nikolina Cvetković.
Udruga prati glazbenike u traženju odgovora na pitanja o vlastitom zdravlju te prevenciji ili
uklanjanju boli pri pokretu. Njihova je misija, u suradnji s različitim dionicima društva,
odgovarati na izazove koje glazbena umjetnost stavlja pred profesionalne glazbenike. Udruga
provodi aktivnosti individualnih i grupnih savjetovanja za glazbenike i nastavnike obrazovnih
institucija, te proučava zdravstvene poteškoće glazbenika i zagovara sustavne pozitivne
promjene na navedenom polju.