Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade

Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za akademsku 2022./2023. godinu ovdje

Obrazac prijave Dekanove nagrade ovdje