Profesionalni razvoj i cjeloživotno učenje odgajatelja -Obveze

Studentice koje ove akademske godine trebaju slušati i polagati ovaj kolegij u ljetnom semestru, trebaju se isključivo svojom službenom mail adresom prijaviti na E učenje , na kolegij pod nazivom PROFESIONALNI RAZVOJ I CJELOŽIVOTNO UČENJE ODGAJATELJA ORAŠJE gdje će gdje će u dogledno vrijeme imati informacije o obvezama  i literaturi.

Obavijesti o dolascima profesora na nastavu studenti mogu pronaći na web stranici  na linku  https://fpmoz.sum.ba/predskolski-odgoj-orasje/   pod stavkom Obavijesti