Produljenje roka za prijave za program osposobljavanja za asistenta u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru provodi
Program osposobljavanja za asistenta u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju.
 
Program se donosi radi osiguravanja kvalitete rada s djecom s teškoćama u uvjetima
inkluzivnog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim
školama, te u svrhu osiguranja nužnih kompetencije asistenta u nastavi koji se uključuju u
neposredan rad s djecom s teškoćama.
Nakon završenog Programa polaznik je osposobljen za rad asistenta u nastavi za djecu s
teškoćama u razvoju, te se istom izdaje Certifikat/Uvjerenje o završenom programu
osposobljavanja za asistenta u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju
, s pripadajućih 30
ECTS bodova.
 
Uvjet upisa
-prethodno stečena visoka stručna sprema, odnosno razina kvalifikacije 7 prema Europskom
kvalifikacijskom okviru i Osnovama kvalifikacijskog okvira u BiH

Dokumenti koji se prilažu uz Prijavu:

  • ovjerena preslika obrazovne isprave o završenom stupnju obrazovanja
  • izvadak iz matične knjige rođenih
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad

Prijavu s potrebnim dokumentima dostaviti do petka, 24. studenoga 2023. godine, osobno u
ured 219, ili poštom na adresu:
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru
Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

(s naznakom: Program osposobljavanja  za asistenta u nastavi za djecu s teškoćama u
razvoju)

Za više informacija o Programu:
Kontakt osoba: Maja Buhač

  • maja.buhac@fpmoz.sum.ba
  • 036/355-463