Obavijest – Ekvivalencija ranije stečenih zvanja

Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio je Pravilnik o ekvivalenciji ranije stečenog naziva s novim nazivom kojim se definira izdavanje potvrde o ekvivalenciji diploma stečenih na Sveučilištu po predbolonjskom programu s bolonjskim diplomama. Pravilnik možete pogledati ovdje.

Zahtjevi za izdavanje potvrde o ekvivalenciji ranije stečenog zvanja s novim nazivom, te preuzimanje potvrda o ekvivalenciji vršit će se svakim radnim danom od 9-17h na porti Fakulteta.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Mostaru od 1. siječnja 2004. godine visina naknade za izdavanje Potvrde o ekvivalenciji ranije stečenog naziva s novim nazivom na Sveučilištu u Mostaru iznosi 100,00 KM.