Stručno usavršavanje nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola

29. i 30. kolovoza u prostorijama Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u suradnji sa Zavodom za školstvo HNŽ-a održano je stručno usavršavanje nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola.
Tema usavršavanja je “Inovativno rješavanje problema korištenjem interdisciplinarnosti i digitalnih alata u nastavi matematike”.
Predavanje je održala Mila Zovko, viša asistentica na studiju Matematike.