Online prijave za upis za rujanski rok na FPMOZ za akademsku godinu 2023./2024. i termini razredbenih ispita

Prijave za upis za rujanski rok održat će se samo ONLINE putem od 28. kolovoza do 8. rujna 2023. godine.

Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju putem Informacijskog sustava sveučilišta koji se nalazi na adresi https://upisi.sum.ba/ (e-upis).

Uz online prijavu za razredbeni postupak, pristupnici predaju ili prilažu potrebne dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:

a) izvadak iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)

b) svjedodžbu o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju

c) potvrdu/rješenje o priznavanju svjedodžbi o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbi svih razreda srednje škole ili potvrdu da je pokrenut postupak priznavanja istih (za kandidate koji su svjedodžbe stekli u inozemstvu)

d) potvrdu o prebivalištu

e) liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima (potrebno za studij Kineziologije)

f) uplatnicu od 50 KM za troškove upisa

g) 1 slika formata 4x6cm

Upisi u I. godinu studija na rujanskom roku provoditi će se od 11. do 22. rujna 2023. godine. Upisi na studije obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenom postupku. Prilikom upisa, pristupnici koji su prijave za razredbeni postupak predali putem Informacijskog sustava sveučilišta (e-upis) dužni su priložiti potrebne dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici te dostaviti na ustrojbenu jedinicu.

Izbor pristupnika za upis na fakultete obavlja se razredbenim postupkom. Ispod se nalazi tablica s terminima i mjestima održavanja razredbenih ispita za studije na FPMOZ-u.

Rujanski termin

FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI
Redni brojStudijDatum i vrijeme održavanjaMjesto održavanja
1.Biologija (jednopredmetni i dvopredmetni studij)13. 9. 2023. u 11:00hKampus Rodoč
2.Edukacijska rehabilitacija (motivacijski razgovor)11. 9. 2023. 09:00 – Pisana provjera
znanja (pismeni ispit)
12:00 – Usmena procjena
informiranosti, sklonosti i
motivacije za studij
(motivacijski razgovor)
Kampus Rodoč
3.Fizika – dvopredmetni studij (Kombinacija samo s Matematikom)12. 9. 2023. u 09:00hKampus Mostar
4.Geografija (smjerovi: Geografija; Turizam i zaštita okoliša) (jednopredmetni i dvopredmetni studij)12. 9. 2023. 10:00h – Geografija; Turizam i zaštita okoliša 11:00h – Geografija – dvopredmetnoKampus Rodoč
5.Glazbena pedagogija12. 9. 2023. 09:00 – Teorija glazbe 09:45 – Solfeggio 10:30 – Klavir-obligatnoKampus Rodoč
6.Glazbena umjetnost  6. 9. 2023. 12:00 – Violina 11. 9. 2023. 11:00 – Klavir glavni predmet 12. 9. 2023. 09:00 – Teorija glazbe 09:45 – SolfeggioKampus Rodoč
7.Informatika (jednopredmetni i dvopredmetni studij)11. 9. 2023. u 11:00hKampus Mostar  
8.Kemija (jednopredmetni i dvopredmetni studij)12. 9. 2023. u 10:00hKampus Rodoč
9.Kineziologija12. 9. 2023. u 08:30hKampus Rodoč
10.Matematika (jednopredmetni i dvopredmetni studij)13. 9. 2023. u 12:00hKampus Mostar
11.Pedagogija (jednopredmetni i dvopredmetni studij)12. 9. 2023. u 10:00 satiKampus Mostar
12.Predškolski odgoj13. 9. 2023. 09:00 – Hrvatski jezik i književnost 09:45 – Test opće kulture 10:30 – Likovna kultura 12:00 – Glazbena kulturaKampus Mostar
13.Promet i logistika (smjer: Cestovni promet)Neće se održavati klasični prijemni ispit. Rang lista će se raditi na temelju uspjeha iz srednje škole.Kampus Mostar
14.Razredna nastava12. 9. 2023. 08:00 – Matematika 08:30 – Hrvatski jezik 09:00 – Likovna kultura 09:30 – Opća kultura 10:00 – Glazbena kulturaKampus Mostar