Obrana doktorske disertacije

Maja Arapović branit će doktorsku disertaciju pod nazivom Geoekološko vrednovanje Parka prirode Hutovo blato.

       Obrana će se održati u ponedjeljak, 21. kolovoza 2023. godine u 12.00 sati na  Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 1-4).

       Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

  Pristup obrani je slobodan.