Predavanja kod doc. dr. sc. Martine Planinić

Predavanja uživo iz kolegija Medijska pismenost održat će se prema sljedećim terminima:

14.6. 16-18h

15.6. 9-11h