Predavanja kod doc. dr. sc. Marine Bazine

Predavanja/vježbe uživo iz kolegija Vokalno-instrumentalni praktikum održat će se prema sljedećim terminima:

14.6. 16-18h

15.6. 9-11h