Promocija knjiga profesorice dr.sc. Ljiljanke Kvesić

U četvrtak, 18. svibnja 2023. godine u organizaciji Matice hrvatske – Ogranak Grude i Kulturnog doma A. B. Šimić Grude, u kinodvorani u Grudama predstavljene su četiri knjige sveučilišne profesorice Ljiljanke Kvesić.

Knjige nose naslove: Matematika za tehnološke fakultete, Matematika 1, Zbirka zadataka iz više matematike I. dio, i Viša matematika. Knjige su prije svega namijenjene i metodički prilagođene studentima kojima prof. Ljiljanka predaje na Sveučilištu u Mostaru, ali i svima onima, kojima će životni put odrediti predmet Matematika.

Knjige su predstavili dr. sc. Marina Zubac, doc.; Vesna Čolak, prof.; prof. dr. sc. Dušan Jokanović, red. prof. i autorica profesorica dr. sc. Ljiljanka Kvesić, red. prof.