Predavanja uživo iz kolegija Kultura izražavanja i Dječja književnost 1

Predavanja uživo iz kolegija Kultura izražavanja kod prof. Ivone Baković održat će se prema sljedećim terminima:

26.5. od 15-18h

27.5. od 8:30-12h

Predavanja uživo iz kolegija Dječja književnost 1 kod prof. Marije Vasilj održat će se prema sljedećim terminima:

26.5. od 15-18h

27.5. od 8:30h-12h