Vježbe iz kolegija Logika

Vježbe iz kolegija Logika održat će se uživo prema sljedećem rasporedu:

12.5. 15:30-19h

13.5. 9-12h