Nastava iz kolegija Metodika likovne kulture 2 i Slikanje u radu s djecom predškolske dobi

Nastava iz kolegija Metodika likovne kulture 2 i Slikanje u radu s djecom predškolske dobi kod mr. art. Trpimira Grgića, doc., održat će se uživo prema sljedećem rasporedu:

12.5. 15:30-17:30h – Metodika likovne kulture 2

12.5. 17:30-19h – Slikanje u radu s djecom predškolske dobi

13.5. 9-12h – Metodika likovne kulture 2