RASPORED – Igor Tatarević, v.asist.

Petak/Subota

17./18.3. 2023.

31.3/1.4. 2023.

14./15.4. 2023.

5./6.5. 2023.

26./27.5. 2023.

9./10.6. 2023.

PETAK

Sviranje partitura 2 – 17:00h

Dirigiranje 4 – 18:30

SUBOTA

Osnove kompozicije 2 – 9:00h

Sviranje partitura 4 – 10:30h