Ovjera zimskog semestra i upis u ljetni semestar akademske godine 22/23

Ovjera zimskog semestra i upis u ljetni semestar akademske godine 22/23 vršiti će se od 13.2. do 3.3. 2023. godine u studentskoj referadi od 10-13h. Studenti su dužni donijeti upisni materijal i uplatnicu za ljetni semestar.