Obrana doktorske disertacije

Ana Buljubašić branit će doktorsku disertaciju pod nazivom Utjecaji antropogenih pritisaka unutar ekotona voda i tla slivnih područja rijeka Lištice i Radobolje.

       Obrana će se održati u četvrtak, 23. veljače 2023. godine u 13.00 sati na  Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 104).

       Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

  Pristup obrani je slobodan.