Predavanje iz kolegija Metodika nastavnog rada

Predavanje iz kolegija Metodika nastavnog rada kod doc. dr. sc. Mirana Pehara održat će se u srijedu, 8. veljače 2023. godine. 

Link za pristup predavanju bit će poslan polaznicima na njihove kontakt mailove.