Predavanja iz kolegija Filozofija znanosti (1. god. DS Predškolski odgoj; 1. god. PDS Informatika)

Predavanja iz kolegija Filozofija znanosti kod prof. Zorana Primorca održat će se prema sljedećem rasporedu:

26.1. 15:30-19h

27.1. 8:30-12h