Predavanje iz kolegija Metodika nastavnog rada

Predavanje iz kolegija Metodika nastavnog rada kod doc. dr. sc. Mirana Pehara održat će se u ponedjeljak, 16. siječnja 2022. godine, s početkom u 18:00h. 

Link za pristup predavanju bit će poslan polaznicima na njihove kontakt mailove.