STUDENTSKI ZBOR

Općenito o studentskom zboru

 

Studentski zbor FPMOZ SUM

Studentski zbor je najviše predstavničko tijelo studenata Sveučilišta u Mostaru. Utemeljen je Odlukom Upravnog vijeća i Senata Sveučilišta u Mostaru 2000. godine, kada je usvojen i Pravilnik o radu, temeljni akt Zbora i održani prvi studentski izbori. Studentski zbor za cilj ima štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog fakulteta, ali i na razini Sveučilišta. Jedini ima legitimitet zastupati sve studente Sveučilišta kojem pripada.

Svake akademske godine provode se izbori, koje raspisuje Rektor Sveučilišta, na kojima se biraju predstavnici studenata.

Izbore provode neovisna studentska izborna povjerenstva i birački odbori,  odvijaju na 11 fakulteta i to na dvije razine. Najprije studenti biraju predstavnika i zamjenika svoje godine studija, te predsjednika podružnice, tj. fakulteta. Potom predstavnici svih godina biraju potpredsjednika i glavnog tajnika fakulteta, a na kraju predsjednici i dopredsjednici svih fakulteta čine Predsjedništvo Studentskoga zbora. To isto predsjedništvo sastoji se od 22 člana koji izravno biraju svoga predsjednika, zamjenika predsjednika, trećeg člana senata i glavnog tajnika, te od toga trenutka predsjednik i potpredsjednik i treći član senata Studentskog zbora imaju puni legitimitet i punopravni su članovi Senata Sveučilišta u Mostaru.

Financiranje Studentskog zbora vrši se uplatom studenata prilikom upisa u novu akademsku godinu u iznosu od 10,00 KM.

*****

Temeljne zadaće Studentskog zbora FPMOZ-a jesu sudjelovanje studenata u tijelima uprave Fakulteta:

→ davanju mišljenja o prijedlozima propisa koji uređuju pitanja statusa, ekonomskog i socijalnog položaja studenata,

→ organiziranju i izvođenju programa za studente na području naobrazbe, kulture, športa, tehničke kulture i drugih programa od interesa za studente koji se financiraju iz sredstava odgovarajućeg proračuna te drugih izvora, ako statutom nije drugačije određeno.

→ organiziraju i izvođenju programa koji utječe na socijalno-ekonomski položaj studenata,

→ imenovanje predstavnika studenata u tijela međunarodnih studentskih organizacija i drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata,

→ davanju poticaja za donošenje ili promjene propisa od interesa za studente,

→ drugim zakonom ili statutom određenim zadaćama.

 

Mandat Studentskog zbora traje jednu akademsku godinu.

Predsjedništvo Studentskog zbora FPMOZ-a čine predsjednik, zamjenik predsjednika, te predstavnici po godinama i njihovi zamjenici.

 

SAZIV STUDENTSKOG ZBORA FPMOZ za akademsku 2023./24. godinu

Predsjednica

Ivona Šušak

ivona.susak@fpmoz.sum.ba

Zamjenica predsjednika

Nikolina Mucić

nikolina.mucic@fpmoz.sum.ba

Predstavnik IV. godine

Ana Mušan

ana.musan@fpmoz.sum.ba

 

Kontakt SZ FPMOZ:

Telefon: 063/431/475  

E-mail: studentski.zbor@fpmoz.sum.ba

    — Pravilnik