U TIJEKU PRIJAVE ZA UPIS STUDENATA NA FPMOZ

Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju putem Informacijskog sustava Sveučilišta u Mostaru koji se nalazi na adresi upisi.sum.ba (e-upis).
Prijave za upis održat će se u sljedećim terminima:
• za I. (srpanjski) razredbeni rok od 24. lipnja do 5. srpnja 2024. godine
• za II. (rujanski) razredbeni rok od 26. kolovoza do 6. rujna 2024. godine
Prijave za II. rok primat će se samo za studije za koje ostane slobodnih mjesta nakon I. roka. Broj slobodnih mjesta za II. rok objavit će se na oglasnim pločama Fakulteta.


Uz prijavu za razredbeni postupak pristupnici prilažu i slijedeće potrebne dokumente (originalni dokumenti se skeniraju i prilažu u sustav za e-Upise) :

a) Izvadak iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu presliku)
b) Svjedodžba o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju (original ili ovjerenu presliku)
c) *Potvrdu/rješenje o priznavanju svjedodžbi o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbi svih razreda srednje škole ili potvrdu da je pokrenut postupak priznavanja istih (za kandidate koji su svjedodžbe stekli u inozemstvu)
d) Potvrdu o prebivalištu – CIPS
e) Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima (potrebno za studij Kineziologije)
f) Uplatnicu od 50,00 KM za troškove upisa ili elektronska uplata u sustavu za e-Upise (Uplate iz inozemstva moguće je realizirati elektronski kroz sustav za e-Upise ili uplatnicom na devizni račun).


• *Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju izvršiti priznavanje svjedodžbi. Postupak priznavanja inozemnih svjedodžbi srednje škole provodi: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona/ Ul. Stjepana Radića 3/III, Mostar (zgrada bivšeg Đačkog doma)
Telefon: 036/334-400, Fax: 036/316-792, e-mail: monkshnk@tel.net.ba
(vidjeti na: https://www.monkshnk.gov.ba/ u dijelu – sektori – predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje – zahtjevi/obrasci)

• *Ili Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti / Ul. dr. Ante Starčevića b.b., Mostar Telefon: 036/355 700 Fax: 036/355-742 email: kabinet@fmon.gov.ba ; info@fmon.gov.ba.
(vidjeti na: http://www.fmon.gov.ba/Nostrifikacija/Index )


Transakcijski račun: 3381302271308745
UniCredit banka d. d. Mostar
Devizni račun: IBAN: BA393381304832264624
SWIFT CODE: UNCRBA22XXX
Klijent: Sveučilište u Mostaru
Adresa: Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar
UPISI NA PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH I INTEGRIRANIH STUDIJA
Upisi u 1. godinu studija u prvom upisnom roku provodit će se od 10. do 19. srpnja 2024. godine, a u drugom roku od 11. do 20. rujna 2024. godine. Upisi se na studije obavljaju prema rezultatima postignutim u razredbenom postupku. Prilikom upisa, pristupnici koji su prijave za razredbeni postupak predali putem Informacijskog sustava sveučilišta (e-upis) dužni su priložiti potrebne dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici te dostaviti na ustrojbenu jedinicu – Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.