Poziv na gostujuće predavanje

Studij Kemije Vas poziva na predavanje koje će održati dr. sc. Zrinka Kovarik sa Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb.  

Predavanje na temu “Kemijska toksikologija” održat će se u petak 12.04.2024. godine u 11:00 sati, amfiteatar A. B. Šimić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru.