Praktikum iz biokemije 2 

Uvodni sastanak iz Praktikuma iz biokemije 2 održat će se u petak 08.03. u 11:00 u Laboratoriju 1.