Raspored – Klavir glavni predmet

KLAVIR GLAVNI PREDMET – uč. 027

PONEDJELJAK

11.3. 2024.

25.3. 2024.

08.4. 2024.

22.4. 2024.

06.5. 2024.

20.5. 2024.

03.6. 2024.

10:30-11:40 Danijela Kljufaš

11:40-12:50 Josipa Brnadić

12:50-14:00 Ines Radoš