Obavijest – Didaktička praksa, Metodička praksa 1, Metodička praksa 2, Praktikum i školska praksa

Didaktička praksa – 2 godina studija

Studenti/ce koje ove godine u ljetnom semestru imaju kolegij Didaktička praksa trebaju se isključivo svojom službenom mail adresom prijaviti na kolegij na E učenju /Sumarum/ pod nazivom Didaktička praksa

Prijavom na kolegij, studentice će imati potrebne informacije o obvezama i načinima realiziranja praktične nastave

Kratica kolegija:   didpraksa

Metodička praksa 1- 3. godina studija

Studenti/ce koje ove godine u ljetnom semestru imaju kolegij  Metodička praksa 1 trebaju se isključivo svojom službenom mail adresom prijaviti na kolegij na E učenju /Sumarum/ pod nazivom Metodička praksa 1 kopiranje 1

Kratica kolegija : met1praksa_1

Prijavom na kolegij , studenti/ce će imati potrebne informacije o obvezama i načinima realiziranja praktične nastave

Metodička praksa 2- 4 godina studija

Studenti/ce koje ove godine u ljetnom semestru imaju kolegij  Metodička praksa 1 trebaju se isključivo svojom službenom mail adresom prijaviti na kolegij na E učenju /Sumarum/ pod nazivom Metodička praksa 2 kopiranje 1

Kratica kol Prijavom na kolegij , studenti/ce će imati potrebne informacije o obvezama i načinima realiziranja praktične nastave

egija : met2praksa_1

Praktikum i školska praksa- 1DS

Studenti/ce koje ove godine imaju kolegij  Praktikum i školska praksa  trebaju se isključivo svojom službenom mail adresom prijaviti na kolegij na E učenju /Sumarum/ pod nazivom Praktikum i školska praksa

Kratica kolegija : škpraksa

Prijavom na kolegij, studenti/ce će imati potrebne informacije o obvezama i načinima realiziranja praktične nastave