Ispit iz kolegija Metodika nastavnog rada kod prof. dr. sc. Mirana Pehara

Ispit iz kolegija Metodika nastavnog rada kod prof. dr. sc. Mirana Pehara održat će se u ponedjeljak, 12. veljače 2024. godine. 

Polaznici koji će izlaziti na ispit dužni su prijaviti se na mail: maja.buhac@fpmoz.sum.ba