Svečana promocija FPMOZ – Orašje

Svečana promocija diplomanata FPMOZ-a na dislociranim studijima u Orašju održat će se 23. veljače 2024. godine s početkom u 17h. Diplomanti su dužni doći u 16h zbog protokola. Diplomanti su dužni priložiti uplatnicu od 150 KM na žiroračun FPMOZ-a za promociju u referadu u Orašje.