Obavijest za studente na dislociranom studiju u Orašju

Pozivaju se studenti koji imaju prebivalište na području Županije Posavske i koji su prvi put upisani u neku od godina studija u akademskoj 2023./2024. godini da dođu u Studentsku službu Sveučilišnog centra Posavina do 17.1.2024. godine.