Predavanja iz kolegija Glazbena kultura s praktikumom te konzultativna nastava iz kolegija Notno pismo

Predavanja kod prof. Marine Bazine održat će se prema sljedećem rasporedu:

19.12. Glazbena kultura s praktikumom i konzultacije iz kolegija Notno pismo 16-19h

20.12. Glazbena kultura s praktikumom 9:30-12h