Računalni praktikum – vježbe

Vježbe iz predemta Računalni praktikum održat će se u petak 10.11.2023. od 8:00 do 11:00 sati u računalnoj učionici, kampus Rodoč.