Projektno učenje u dječjem vrtiću – obveze

Sve studentice koje imaju ovaj kolegij u akademskoj 23 /24 godini trebaju se prijaviti na E učenje na kolegij pod nazivom Projektno učenje u dječjem vrtiću kopiranje 3, na kojem će imati sve informacije o obvezama i literaturi