Razvoj kurikuluma predškolskog odgoja 2 – obveze

Sve studentice koje imaju ovaj kolegij u akademskoj 23 /24 godini trebaju se prijaviti na E učenje na kolegij pod nazivom

Razvoj kurikuluma predškolskog odgoja 2