Predškolska pedagogija 2 – obveze

Studentice koje ove akademske godine imaju kolegij Predškolska pedagogija 2 , trebaju se isključivo službenom mail adresom prijaviti na E učenje ( Sumarum) na kolegij pod nazivom Predškolska pedagogija 2 kopiranje 2.Prijavom a kolegij u skoro će imati na platformi potrebne informacije o obvezama, literaturi.