Poziv za kandidiranje studenata za dodjelu podrške najboljim studentima

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti raspisalo je Javni poziv za kandidiranje studenata za dodjelu podrške najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine s prebivalištem na području FBiH, koji studiraju na javnim visokoškolski ustanovama u FBiH čiji je ukupni uspjeh ostvaren na završnoj godini I. ciklusa studija, zaključno sa akademskom 2022./2023. godinom.

Kriteriji za nominaciju studenata su definirani u pozivu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti. Poziv možete pogledati OVDJE.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u Službu za pravne i kadrovske poslove (ured 211, zgrada Mostar) najkasnije do četvrtka 26. listopada 2023. godine, do 14.00 sati.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava (obrazac Prijave preuzeti ovdje)
  • ovjerenu kopiju osobne iskaznice
  • ovjerenu kopiju CIPS-ove prijave prebivališta (ili original)
  • ovjeren prosjek ocjena tijekom cijelog studija (akademski uspjeh)
  • potvrdu banke o posjedovanju tekućeg računa studentice/studenta, s brojem transakcijskog računa banke ( ne starija od tri mjeseca).