Hrvatski prirodoslovci

Matica hrvatska, Ogranak Matice hrvatske u Mostaru, Hrvatski ogranak Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave i Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru organiziraju 

prirodoslovno-znanstveni skup 

Hrvatski prirodoslovci 

koji će se održati  u petak 20.listopada 2023. godine, 

s početkom u 9:30 sati, 

u dvorani 1-4.

Predavanja su većim dijelom tematski povezana s prirodoslovnim znanstvenicima koji su podrijetlom iz Hercegovine, a djelovanjem su pridonijeli razvoju znanosti i obrazovanju. Na skupu će biti riječi i o povijesti, osnivanju te rezultatima rada važnih ustanova kao što su instituti i fakulteti.

Kotizacija se ne plaća, a skup je namijenjen svima zainteresiranima za navedene teme.

Dobro nam došli!

Program skupa:
9:30 Otvorenje skupa i pozdravni govori
10:00 Dr. sc. Branko Hanžek
Elza Vernić, dipl. phil. – istaknuta metodičarka nastave fizike
10:20 Prof. dr. sc. Stipe Kutleša
Petar Bakula (Posušje, 1816. – Mostar, 1873.), svećenik, hrvatski
prosvjetitelj i pisac, učitelj i ljekarnik
10:40 Dr. sc. Nenad Raos
Nobelovac Vladimir Prelog kao stipendist Hrvatskoga kulturnoga društva
Napredak
11:00 Prof. dr. sc. Darko Veljan
Zvonimir Janko (1939. – 2022.) profesor matematike u Heidelbergu
11:20 Izv. prof. dr. sc. Ivica Martinjak
Algebra i tri tipa specijalnih matrica
11:40 Stanka
12:00
prof. dr. sc. Dragan Škobić,
prof. dr. sc. Anita Dedić,
prof. dr. sc. Svjetlana Stanić Koštroman,
prof. dr. sc. Anđelka Lasić,
mr. biol. i kem. Sanja Duranović i
mr. eksp. biol. Josip Primorac
Biološki monitoring površinskih voda slijevnog područja
Jadranskoga mora u Bosni i Hercegovini
12:20 Prof. dr. sc. Anđelka Lasić
Biljnogeografske karakteristike Zapadne Hercegovine
12:40 Mr. sc. Zvonko Pađan
Stećci – endemski bosanskohercegovački srednjovjekovni
nadgrobni spomenici i njihov odjek u novijoj hrvatskoj
spomeničkoj umjetnosti
13:00 Prof. dr. sc. Miran Pehar i prof. dr. sc. Lidija Vladić Mandarić
Povijesni razvoj Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
Sveučilišta u Mostaru
13:20 Prof. em. Paula Durbešić
O osnivanju Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
Sveučilišta u Mostaru – moja sjećanja
13:40 Mr. sc. Barbara Bulat, glavna urednica
Predstavljanje časopisa Prirodoslovlje
14:00 Akademik Nikola Ljubešić
Završna riječ