Nadir Hošić, str. sur. – uč. 026 ili 027

PONEDJELJAK – uč. 026 ili 027

09:45-10-30 – Danijela Kljufaš – Klavir glavni predmet 7

10:30-11:00 – Ante Prusina – Klavir-obligatno 1

11:00-11:30 – Mateo Lekić – Klavir-obligatno 1

11:30-12:00 – Antonija Bilać – Klavir-obligatno 1

12:00-12:30 – Ina Žderić – Klavir-obligatno 1

12:30-13:15 – Roberta Iličić – Klavir glavni predmet 1

13:15-13:45 – Glorija Korać – Klavir-obligatno 3

13:45-14:30 – Josipa Brnadić – Klavir glavni predmet 3

14:30-15:00 – Marina Begić – Klavir-obligatno 3

15:00-15:45 – Korepeticija – Maja Nakić (4. god. violine)

15:45-16:30 – Ines Radoš – Klavir glavni predmet 6 (sluša ljetni semestar)