mr. art. Amela Plosko, izv. prof.

PONEDJELJAK – uč. 108

08:00-08:30 – Paula Majčica – 7

08:30-10:00 – Metodika i seminar iz metodike klavira 1 (4. god.)

10:00-10:30 – Gabrijela Novaković – 1

10:30-11:00 – Boris Diviš  3

11:00-11:30 – David Urban  3

11:30-12:00 – Marija Brkić  5

12:00-12:30 – Dujo Masnić  5

12:30-13:00 – Gabrijela Ćavar  7

13:00-13:30 – Lucija Šimunović  7

13:30-14:00 – Magdalena Jurić  7

14:00-14:30 – Dominik Šiljeg  7

14:30-16:00 – Osnove tehnike klavira (3. god.)