Raspored predavanja na studiju Informatike

Raspored predavanja na studiju Informatike za prvu godinu u prvom tjednu (od 2.10. do 6.10.)

  • Osnove informatike – 02.10. u 14h
  • Računalni praktikum – 03.10. u 9.30h
  • Matematika 1 – 03.10. u 11h

Napomena: Gore navedeni raspored vrijedi u prvom tjednu. Stalan raspored dostupan na linku: https://fpmoz.edupage.org/timetable/ je važeći od narednog tjedna.