Upisi na više godine studija

Upisi na više godine studija vršiti će se od 2. listopada do 13. listopada. Kod upisa, potrebno je priložiti upisni materijal te uplatnice za semestar i Studentski zbor.

Studenti koji još nisu dostavili originalno Rješenje o nostrifikaciji, isto MORAJU dostaviti pri upisu kako bi mogli upisati višu godinu.