Raspored prijema studenata prve godine u kampusu Mostar i kampusu Rodoč

Raspored prijema studenata prve godine kampus Mostar – 2.10. 2023.

Nastupni govor Rektora, učionica 1-2 u 10:00

Studij Matematike, učionica 307 u 10:30

Studij Fizike, učionica 118 u 10:30

Studij Informatike, učionica 1-4 u 10:30

Studij Predškolskog odgoja, učionica 1-2 u 10:30

Studij Razredne nastave, učionica 209 u 10:30

Studij Pedagogije, učionica 217 u 10:30

Studij Cestovnog prometa, učionica 208 u 10:30

Raspored prijema studenata prve godine kampus Rodoč – 2.10. 2023.

Nastupni govor Rektora, predavaonica, 016 u vremenu od 10:00 – 10:30

Studij, Kineziologije, predavaonica, 016. u vremenu  od 10:30 – 11:00

Studij, Geografija, i Turizam i zaštita okoliša, predavaonica, 210 u vremenu od 10:30 – 11:00

Studij, Edukacijska rehabilitacija, predavaonica, 013  u vremenu od 10:30 – 11:00

Studij, Kemija, predavaonica, 214  u vremenu od 10:30 – 11:00

Studij, Biologija predavaonica, 213  u vremenu od 10:30 – 11:00

Studij, Glazbena kultura, predavaonica, 028  u vremenu od 10:30 – 11:00