Rezultati i rang liste na rujanskom razredbenom postupku

Rezultate i rang liste prijavljenih kandidata na rujanskom razredbenom postupku možete pogledati ovdje.