Ekvivalencija ranije stečenih zvanja

Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio je Pravilnik o ekvivalenciji ranije stečenog naziva s novim nazivom kojim se definira izdavanje potvrde o ekvivalenciji diploma stečenih na Sveučilištu po predbolonjskom programu s bolonjskim diplomama (detaljnije).

Zahtjev za izdavanje Potvrde o ekvivalenciji ranije stečenog naziva s novim nazivom predaje se u Studentsku službu Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.