Online prijave za upis na FPMOZ za akademsku godinu 2023./2024. i termini razredbenih ispita

Prijave za upis održat će se samo ONLINE putem u sljedećim terminima:

  • za I. (srpanjski) razredbeni rok od 19. lipnja do 7. srpnja 2023.
  • za II. (rujanski) razredbeni rok od 28. kolovoza do 8. rujna 2023. godine

Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju putem Informacijskog sustava sveučilišta koji se nalazi na adresi upisi.sum.ba (e-upis) ili na ustrojbenoj jedinici na kojoj se pristupnik želi upisati.

Uz online prijavu za razredbeni postupak, pristupnici predaju ili prilažu potrebne dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:

a) izvadak iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)

b) svjedodžbu o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju

c) potvrdu/rješenje o priznavanju svjedodžbi o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbi svih razreda srednje škole ili potvrdu da je pokrenut postupak priznavanja istih (za kandidate koji su svjedodžbe stekli u inozemstvu)

d) potvrdu o prebivalištu

e) liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima (potrebno za studij Kineziologije)

f) uplatnicu od 50 KM za troškove upisa

Upisi u I. godinu studija u prvom upisnom roku provodit će se od 10. do 21. srpnja 2023. godine, a u drugom roku od 11. do 22. rujna 2023. godine. Upisi na studije obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenom postupku. Prilikom upisa, pristupnici koji su prijave za razredbeni postupak predali putem Informacijskog sustava sveučilišta (e-upis) dužni su priložiti potrebne dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici te dostaviti na ustrojbenu jedinicu.

Izbor pristupnika za upis na fakultete obavlja se razredbenim postupkom. Ispod se nalazi tablica s terminima i mjestima održavanja razredbenih ispita za studije na FPMOZ-u.

Srpanjski termin

FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI
Redni brojStudijDatum i vrijeme održavanjaMjesto održavanja
1.Biologija (jednopredmetni i dvopredmetni studij)12. 7. 2023. u 11:00 hKampus Rodoč
2.Edukacijska rehabilitacija (motivacijski razgovor)11. 7. 2023. 10:30 – Pisana provjera
znanja (pismeni ispit)
12:00 – Usmena procjena
informiranosti, sklonosti i
motivacije za studij
(motivacijski razgovor)
Kampus Rodoč
3.Fizika – dvopredmetni studij (Kombinacija samo s Matematikom)11. 7. 2023. u 09:00hKampus Mostar
4.Geografija (smjerovi: Geografija; Turizam i zaštita okoliša) (jednopredmetni i dvopredmetni studij)11. 7. 2023. 10:00h – Geografija; Turizam i zaštita okoliša 11:00h – Geografija – dvopredmetnoKampus Rodoč
5.Glazbena pedagogija11. 7. 2022. 09:00 – Teorija glazbe 09:45 – Solfeggio 10:30 – Klavir-obligatnoKampus Rodoč
6.Glazbena umjetnost  23. 6. 2023. 12:00 – Violina 10. 7. 2023. 11:00 – Klavir glavni predmet 11. 7. 2022. 09:00 – Teorija glazbe 09:45 – SolfeggioKampus Rodoč
7.Informatika (jednopredmetni i dvopredmetni studij)10. 7. 2023. u 11:00hKampus Mostar  
8.Kemija (jednopredmetni i dvopredmetni studij)10. 7. 2023. u 10:00hKampus Rodoč
9.Kineziologija11. 7. 2023. u 08:30hKampus Rodoč
10.Matematika (jednopredmetni i dvopredmetni studij)12. 7. 2023. u 12:00hKampus Mostar
11.Pedagogija (jednopredmetni i dvopredmetni studij)11. 7. 2023. u 10:00 satiKampus Mostar
12.Predškolski odgoj12. 7. 2023. 09:00 – Hrvatski jezik i književnost 09:45 – Test opće kulture 10:30 – Likovna kultura 12:00 – Glazbena kulturaKampus Mostar
13.Promet i logistika (smjer: Cestovni promet)Neće se održavati klasični prijemni ispit. Rang lista će se raditi na temelju uspjeha iz srednje škole.Kampus Mostar
14.Razredna nastava11. 7. 2023. 08:00 – Matematika 08:30 – Hrvatski jezik 09:00 – Likovna kultura 09:30 – Opća kultura 10:00 – Glazbena kulturaKampus Mostar

Rujanski termin

FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI
Redni brojStudijDatum i vrijeme održavanjaMjesto održavanja
1.Biologija (jednopredmetni i dvopredmetni studij)13. 9. 2023. u 11:00hKampus Rodoč
2.Edukacijska rehabilitacija (motivacijski razgovor)6. 9. 2023. 09:00 – Pisana provjera
znanja (pismeni ispit)
12:00 – Usmena procjena
informiranosti, sklonosti i
motivacije za studij
(motivacijski razgovor)
Kampus Rodoč
3.Fizika – dvopredmetni studij (Kombinacija samo s Matematikom)12. 9. 2023. u 09:00hKampus Mostar
4.Geografija (smjerovi: Geografija; Turizam i zaštita okoliša) (jednopredmetni i dvopredmetni studij)12. 9. 2023. 10:00h – Geografija; Turizam i zaštita okoliša 11:00h – Geografija – dvopredmetnoKampus Rodoč
5.Glazbena pedagogija12. 9. 2023. 09:00 – Teorija glazbe 09:45 – Solfeggio 10:30 – Klavir-obligatnoKampus Rodoč
6.Glazbena umjetnost  6. 9. 2023. 12:00 – Violina 11. 9. 2023. 11:00 – Klavir glavni predmet 12. 9. 2023. 09:00 – Teorija glazbe 09:45 – SolfeggioKampus Rodoč
7.Informatika (jednopredmetni i dvopredmetni studij)11. 9. 2023. u 11:00hKampus Mostar  
8.Kemija (jednopredmetni i dvopredmetni studij)12. 9. 2023. u 10:00hKampus Rodoč
9.Kineziologija12. 9. 2023. u 08:30hKampus Rodoč
10.Matematika (jednopredmetni i dvopredmetni studij)13. 9. 2023. u 12:00hKampus Mostar
11.Pedagogija (jednopredmetni i dvopredmetni studij)12. 9. 2023. u 10:00 satiKampus Mostar
12.Predškolski odgoj13. 9. 2023. 09:00 – Hrvatski jezik i književnost 09:45 – Test opće kulture 10:30 – Likovna kultura 12:00 – Glazbena kulturaKampus Mostar
13.Promet i logistika (smjer: Cestovni promet)Neće se održavati klasični prijemni ispit. Rang lista će se raditi na temelju uspjeha iz srednje škole.Kampus Mostar
14.Razredna nastava12. 9. 2023. 08:00 – Matematika 08:30 – Hrvatski jezik 09:00 – Likovna kultura 09:30 – Opća kultura 10:00 – Glazbena kulturaKampus Mostar